Het begon toen we eind 2017 bij ons bezoek aan Buge vaststelden dat het er heel droog was en de mensen duidelijk honger hadden. Op dat moment lenigden we de ergste nood door de aankoop van noodrantsoenen (linzen, rijst, meel, ...). We vroegen aan Tesfaye (de oom van Thereza) om deze voorraden aan de meest behoeftigen uit te delen. Eens thuis begonnen we na te denken wat we op langere termijn zouden kunnen doen om het dorp als geheel te versterken. We waren aangenaam verrast door het enthousiasme in België: heel veel mensen waren bereid om ons hierbij financieel te helpen! Al snel kregen we in Ethiopië zelf de onvoorwaardelijke medewerking van Desalegn, die onze reizen ter plaatse steeds organiseerde. Het grote probleem in Buge is dat de mensen er geen voorbeeld hebben van hoe het anders kan. Voorlopig bekijken wij samen met hen hoe ze een aantal zaken kunnen veranderen. Hierbij is de rol van Desalegn zeer belangrijk: hij spreekt hun taal en kent hun gewoontes. Het is ons uiteindelijke doel dat de inwoners van elkaar leren en zo samen op weg gaan naar een betere toekomst.

Landbouw

Samen met de inwoners gaan we op zoek naar manieren om de opbrengst uit de landbouw te verhogen.

Scholing

We zetten alles op alles om de jongeren te stimuleren hun middelbare school af te maken.

Ondernemerschap

Weinig inwoners hebben een betaalde job. We gaan met hen op zoek naar mogelijkheden om de dorpseconomie te stimuleren.