Buge Bouge, dat zijn Thereza, haar Belgische mama Peggy, haar Ethiopische oom Tesfaye en hun Ethiopische vriend Desalegn.
Samen willen wij het leven voor de inwoners van Buge, een klein dorp in het Zuiden van Ethiopië, beter maken. We richten ons op één dorp omdat Thereza daar geboren is en tot haar vijfde gewoond heeft. De inwoners zijn haar familie en vrienden. Buge Bouge doet niet aan ontwikkelingssamenwerking, wel willen we alle mensen van Buge helpen hun levensomstandigheden te verbeteren.
We kunnen de vooruitgang in het dorp van nabij volgen en we zullen hierover steeds communiceren met de mensen die ons steunen.

We willen de mensen in Buge helpen zodat ze Buge zelf kunnen laten groeien. Het verschaffen van noodrantsoenen was daar in het begin deel van, maar nu werken we op lange termijn: we willen de inwoners versterken, we gaan samen met hen op zoek naar mogelijkheden om hun levensomstandigheden en die van hun kinderen te verbeteren.

We richten ons vooral op het verbeteren van de landbouw, het verhogen van de scholingsgraad en het opstarten van een eigen economie.

In Buge zelf is Tesfaye het centrale aanspreekpunt. We bespreken steeds met hem en de plaatselijke bevolking hoe we onze ideeën concreet kunnen toepassen. Hiervoor werken we ter plaatse samen met Ethiopische specialisten. De rol van Desalegn is zeer belangrijk: hij is onze vertaler, geniet het volle vertrouwen van de inwoners van Buge en van ons en volgt alles van nabij op als wij in België zijn. Hij kent de Ethiopische gewoonten en gevoeligheden door en door, wat onontbeerlijk is als je met de inwoners tot een vruchtbare samenwerking wil komen.

Daarenboven hebben wij ook aandacht voor het grote aantal kinderen dat vanuit Buge geadopteerd werd. Vele Ethiopische ouders zouden graag nieuws van hun afgestane kinderen vernemen. Het is Thereza’s droom om deze kinderen en hun adoptieouders in contact te brengen met hun biologische familie in Buge. Hiervoor werken we samen met de organisatie ‘Beteseb Felega – Ethiopian adoption connection’ (https://ethiopianadoptionconnection.org/) .
Waar mogelijk zoeken we zelf de Ethiopische familie van geadopteerden, voornamelijk uit België, maar het kan ook voor andere landen. Voor Thereza is het contact met haar Ethiopische familie zo verrijkend, dat ze ervan overtuigd is dat dit ook voor vele andere adoptiekinderen het geval kan zijn.

Tot slot vinden we het ook belangrijk in België informatie te geven over de situatie in Ethiopië. Ethiopië is, behalve een heel arm land, ook een zeer mooi land met een fiere bevolking. De mensen zijn er ontzettend vriendelijk en verdraagzaam. Het heeft vele troeven waarop we de aandacht willen vestigen.