Niemand die we in Buge leerden kennen, heeft een betaalde job buiten het dorp. Iedereen leeft van wat het land opbrengt, soms verkopen ze een deel van de oogst op de markt. 1 gezin bakt brood en verkoopt dat aan de dorpsgenoten, 1 gezin kweekt bijen en oogst daar honing van.

Tesfaynesh, een nicht van Thereza, maakt manden voor eigen gebruik. We vroegen haar er een aantal te maken om in België te verkopen. Dat is gelukt! Tesfaynesh kon niet geloven dat ze hiervoor geld kreeg… Het is duidelijk dat het in Buge ontbreekt aan goede voorbeelden, op vele vlakken.
We merken dat Bereket een voorbeeld voor de jongeren geworden is, jongeren komen spontaan aan ons vragen om ook naar school te mogen.
We zoeken naar een gelijkaardig effect op het gebied van ondernemerschap.

We hebben aan Tesfaynesh gevraagd om meer manden te maken, ook kleinere formaten, en hopen dat andere vrouwen volgen.

Als het in ons landbouwproject lukt om een aantal gezinnen bijen te laten kweken en honing te oogsten, kan ook dit de plaatselijke handel op gang brengen.

Op langere termijn hebben we nog grootsere plannen: contacten leggen met de koffiefabriek die we bij ons laatste bezoek ontdekten (maar nog niet konden bezoeken), installeren van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken – wat op zijn beurt meer mogelijkheden tot contacten en samenwerking met de buitenwereld met zich zou brengen, samenwerking tussen de plaatselijke bevolking en (eco-)toerisme, …