Hoorzitting Commissie Welzijn over adoptie

Naar aanleiding van de verhalen in de media organiseerde de Minister van Welzijn, Jo Van Deurzen, op 9 mei 2019 een hoorzitting in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Op de oorspronkelijke agenda stonden de adoptiecommisaris, Ray of Hope en 2 adoptieouders als sprekers. Geen geadopteerden dus! Na wat over-en-weer gemail werden Thereza en Eleny als vertegenwoordigers van de geadopteerden uitgenodigd.

De minister beloofde de oprichting van een ‘Expertencommissie’. We zijn benieuwd wanneer die er komt en wie er gaat in zetelen…

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *