De gezinnen die we in april 2018 ontmoetten en die we sindsdien steunen. De armsten krijgen regelmatig extra voorraden. Per gezin kan 1 kind op onze kosten naar een privéschool, tot nu toe bekostigen we het onderwijs van 10 kinderen. Elk gezin kan voor raad en steun terecht bij Tesfaye.